COACHING

Hvis du ønsker en personlig 1:1 coaching og støtte gennem din udviklingsproces

Få KLARHED

Vil du gerne vide hvad dit formål er med din karriere eller liv? Hvad der driver dig, passer til dine unikke styrker og hvad du er passioneret omkring? Vil du gerne have en klar vision for din personlige succes.Så er et KLARHED-coaching forløb noget for dig…

Få SUCCES

Mangler du mod, troen eller strategien til at realisere din mål eller drømme? Vil du gerne overvinde det som holder dig tilbage og nå næste niveau med din karriere eller virksomhed?Så er et SUCCES-coaching forløb noget for dig…

Få et GENNEMBRUD

Ønsker du at blive krystal klar på din vision? Og finde ud af hvad der holder dig tilbage fra at realisere den? Mangler du klarhed om, hvad du vil med dit liv og karriere, og hvad dit næste skridt skal være for at realisere din vision?Så er en 2 timers Intensiv session noget for dig…

Hvordan forløber et KLARHED og SUCCES karrierecoaching forløb…

 • Gratis intro strategi session: 20-30 minutters telefonsamtale eller personligt møde, hvor vi ser om kemien passer, taler om dig, og om hvordan jeg kan understøtte dine mål. Du bestemmer derefter, om du ønsker at fortsætte.
 • Første 90 min. session: Her afklarer vi hvad du virkelig ønsker og sætter visionen for coachingforløbet.
 • 6+ 1-times sessioner: Via Messenger, Zoom, telefon eller fysisk møde i København. Hvor mange sessioner du har brug for, og hvor hyppigt de skal afholdes, afhænger af din situation og dine mål. Vi finder ud af sammen, hvad der er den bedste løsning for dig.
 • Indledende spørgeskema: For at sikre det rette fokus fra start.
 • Ugentlige Personlige Opgaver: Fordi handling = erfaringer = større klarhed.
 • Email-støtte eller telefonisk kontakt mellem sessionerne: Du er ikke alene. Jeg er til rådighed mellem vores sessioner og svarer på, hvad du måtte have af spørgsmål, du har brug for at få vendt for at fortsætte din udvikling.
 • Den endelige pris på et coaching forløb vil afhænge af dit behov og antallet af sessioner.

Hvordan forløber en GENNEMBRUDS session...

 • Gratis intro strategi session: 20-30 minutters telefonsamtale, hvor vi ser om kemien passer, taler om hvad du vil have ud af sessionen, og hvordan jeg kan hjælpe dig. Og jeg besvarer de spørgsmål du måtte have. Du bestemmer herefter, om du ønsker at fortsætte.
 • Forberende spørgeskema og øvelser: Denne forberedelse hjælper dig til at reflektere over hvem du er, hvad du ønsker, og hvorfor du ønsker det.
 • 2 timers session: Jeg benytter en gennemprøvet metode, som skridt for skridt hjælper dig til at blive krystal klar på din vision. Via Messenger, Zoom, FaceTime eller fysisk møde i København.
 • Fysisk resultat: Du vil efter sessionen få tilsendt et fysisk resultat af vores session, hvori det fremgår:
  • Hvad din vision er for din karriere og liv
  • Hvorfor din vision er vigtig for dig
  • Hvad du skal overkomme og tro på for at realisere din vision
  • Hvad du skal gøre nu
 • Telefonisk opfølgning: 4-6 uger efter vores session har vi en 15 min. telefonisk opfølgning. Her taler vi om, hvordan det er gået, og hvordan du rykker dig yderligere.