Kvinde knæk netværkskoden

Jeg har mødt mange kvinder, der har knækket netværkskoden, og er ekseptionelt gode til at skabe og drage nytte af deres relationer. Men faktum er, at kvinder stadig er stærkt underrepræsenterede inden for iværksætteri, topledelse og bestyrelser. Her er tre ting du skal være opmærksom på, hvis du som kvinde vil blive bedre til at netværke.

Sådan får du mere ud af dit netværk

Nu viser et nyt studie fra EBS Business School i Tyskland, at det ikke kun skyldes kønsbias, glasloft og familiehensyn, men at kvinder netværker mindre effektivt end mænd. Så hvordan får vi kvinder mere ud af vores netværk, så vi kan høste de samme fordele som mænd?

Ifølge EBS-studiet er kvinder mere tilbageholdende med at spørge om hjælp i deres netværk, da andre helst ikke må tænke, at vi »udnytter« dem. Vi foretrækker derfor at søge hjælp hos dem, som vi allerede har en god relation til eller har hjulpet tidligere.

Men det er oftest dem, som vi knapt nok kender, der kan gøre den største forskel for vores karriere. Det var en ven af en ven, som fik mig til samtale på drømmejobbet. Og den mentor, som har haft den største betydning for min karriere, Yvonne Duval Thomsen, kontaktede jeg over LinkedIn.

Tænk strategisk på tværs af køn

Der er mange, der gerne vil hjælpe. Men det kræver, at vi spørger om den hjælp, vi har behov for, og selv er villige til at hjælpe andre. Og det er, selvom vi ikke nødvendigvis kender hinanden eller deler køn. Da der sidder flest mænd på ledelsesposterne, er der store fordele ved at netværke på tværs og overveje en mandlig mentor eller sponsor.

»Vi kvinder er langt mere beskedne end mænd, både når det handler om at spørge og tage imod hjælp. «


Kvinder er også mere styret af, hvem de godt kan lide, når de netværker, end hvem de kan lære af og har brug for hjælp fra. Det mønster kan jeg godt genkende fra mig selv. Jeg vælger ofte samarbejdspartnere ud fra kemi og personlighed.

Mænd ser i højere grad bort fra deres egne personlige præferencer, når det kommer til at netværke. De tænker mere strategisk, og er villige til at indgå alliancer med hvem som helst, så længe samarbejdet er til fordel for begge parter. Et karrikeret eksempel er ærkefjenderne Rhoades og Axelrod, der slår sig sammen i HBO-serien Billions. Det primære formål med et professionelt netværk er at hjælpe, lære og udvikle hinanden, og så må den gode kemi være sekundær.

Spørg om den hjælp du har brug for

EBS-studiet påviser også, at vi kvinder er langt mere beskedne end mænd, både når det handler om at spørge og tage imod hjælp. Husk dig selv på at du blot spørger – ikke kræver – og det, der kan virke grænseoverskridende for dig, kan virke som overkommeligt for den, du spørger eller omvendt. Pas på med på forhånd at vurdere, hvad der er »for meget« at spørge om. Hav tillid til at andre godt kan sige fra, og stol på at hvis andre tilbyder deres hjælp, så vil de oprigtigt gerne give dig den. Oftest er der endda større glæde forbundet ved at give end at modtage hjælp.

Hjælp andre frem

Professor Martin Seligman fra Pennsylvania Universitet har forsket i hjælpsomhed og konkluderer: »Når du hjælper andre, produceres den største øjeblikkelige lykkestigning i hjernen.« Så start med at tilbyde din hjælp til andre. Tal godt om dine kolleger til chefen. Spørg hvordan du kan hjælpe nye bekendtskaber. Gør det til en vane at hjælpe andre, så bliver det også lettere selv at tage imod den.

Oprindeligt publiceret i Berlingske Business.